عشق من عاشقم باش..!!!

رايان مامان در يك روز آفتابي نه چندان گرم در 7 فروردين سال 91 مهمان خانه ي ما شد..عمر ماماني عزيز دلم

پست ثابت

پسر خوشکله مامان

اینگونه نگاه های معصومانه ات تکرار نخواهد شد

اینگونه زیبا خندیدنت تکرار نخواهد شد

اینگونه شیرین سخن گفتنت تکرار نخواهد شد

ترکیب واژه ها را بیاموز و با زبان کودکانه ات برایم جمله های شیرین بساز

فــردا ؛ تنها در قاب خاطراتمان خواهیم توانست این روزها را به تماشا بنشینیم

تمام لحظه ها دلتنگ توام ، حتی آنزمانی که در آغوشم می فشارمت

چرا که می دانم این روزها تکرار نخواهند شد

 

دعای امروز برای رایان

امروز برایت اینگونه دعاکردم! خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش! یقین دردلش! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش ! بصیرت درقلبش! و روزی پر برکت در زندگیش آمین....
18 اسفند 1396